نوحه لری

یادگار مرتضی خامس ال عبا                                       و سیقه سر بریت که ده تن بیه جدا          

                                      *****************

ده کی سپاهکت هفتاد و دو یار منه                            نور چش مرتضی تنیا او بی یار منه

خاک ماتم و سرت کو زینب ده داغ برار                         ظهر عاشورا فقط سر یا و ری دار منه

                                       ******************* 

نه حبیب من برار که نگهدار تو با                                   نه عباسی من برار که سپهدار تو با

و سیقه قد رعنات که چنو ها ده خی                             اللهی خوشی نینه و که سر ته بری

                                       *******************

+نوشته شده در دوشنبه یکم آذر ۱۳۸۹ساعت19:41توسط محمد حسین بارانی بیرانوند | |