نوحه لری

نوحه لری 1 ------- نوحه لری 2 -------نوحه لری 3 ------- نوحه لری 4 ------- نوحه لری 5 ------- نوحه لری66 -------

+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393 23:47 توسط محمد حسین بارانی بیرانوند |


سالاری1--------------------سالاری2----------------سالاری3--------------سالاری4-------------سالاری5

+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393 22:58 توسط محمد حسین بارانی بیرانوند |


کرم الهی 1 ------- کرم الهی 2 ------- کرم الهی 3 ------- کرم الهی 4 ------- کرم الهی 5 ------- کرم الهی 6 ------- کرم الهی 8 ------- کرم الهی 9 -------

+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393 23:57 توسط محمد حسین بارانی بیرانوند |


جهان ارا 1--------- جهان ارا2--------- جهان ارا3--------- جهان ارا4--------- جهان ارا5--------- جهان ارا6--------- جهان ارا7--------- جهان ارا8--------- جهان ارا9--------- جهان ارا10---------

+ نوشته شده در جمعه هجدهم مهر 1393 17:34 توسط محمد حسین بارانی بیرانوند |


جهان محمدی2 ------- جهان محمدی3------- جهان محمدی4--------- جهان محمدی5---- جهان محمدی6--------- جهان محمدی7---------- جهان محمدی8--------- جهان محمدی9--------- جهان محمدی10--------- جهان محمدی11

+ نوشته شده در جمعه هجدهم مهر 1393 17:8 توسط محمد حسین بارانی بیرانوند |


دانلود چند نوحه جدید لری از موسیوند

موسیوند1

موسیوند2

موسیوند3


 

+ نوشته شده در یکشنبه دوازدهم آبان 1392 16:36 توسط محمد حسین بارانی بیرانوند |


موسیوند1


 

+ نوشته شده در یکشنبه دوازدهم آبان 1392 16:36 توسط محمد حسین بارانی بیرانوند |


   

در این پست یک نوحه زیبا به زبان لکی قرار داده شده است.برای آگاهی از تلفظ دقیق کلمات و

وزن و سبک نوحه فایل صوتی ان نیز قرار داده شده است.این نوحه برای مداح هایی که می خواهند

تازه شروه کنند بسیار مفید است.

  ای ساربو به مهلتی زینب پریشانه

ای ساربو بی بمینم مه رو یش سلطان دین              ای یش بی سر ساربو حسینمه وه رو زمین

بی تا کفن کم ساربو یشه  براله بی کسم                نی که بمینی ساربو شاه کرم وه روی زمین


ادامه مطلب

+ نوشته شده در شنبه بیست و هفتم مهر 1392 16:27 توسط محمد حسین بارانی بیرانوند |


استاد جعفر شیرزاد

شیرزاد 1

شیرزاد2

شیرزاد3

شیرزاد4

+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392 19:8 توسط محمد حسین بارانی بیرانوند |


در زیر چند نوحه از روستای دره بیژن  -محمد حسین بارانی -قرار داده شده :

نوحه 1

نوحه 2

نوحه لری3

+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و چهارم مهر 1392 17:58 توسط محمد حسین بارانی بیرانوند |


دانلود نوحه لری

 با صدای  قهرمانی

قهرمانی 1

قهرمانی2

قهرمانی3

قهرمانی 4

قهرمانی 5

قهرمانی 6

+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و چهارم مهر 1392 14:39 توسط محمد حسین بارانی بیرانوند |


موسوی1--------- موسوی 2--------- موسوی 3--------- موسوی 4--------- موسوی 5--------- موسوی 6--------- موسوی 7--------- موسوی 8--------- موسوی9 ---------

+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و چهارم مهر 1392 12:53 توسط محمد حسین بارانی بیرانوند |


 

ساقي دشت كربلا

(سروده :محمد كرم زاده)

ساقي دشت كربلا اباالفضل

كر علي مرتضي اباالفضل

وري ده جا ياري بكو براره

دلداري بي خوئر بي قراراه

وه دس بئير قبضه ي ذوالفقاره 

برار خو و با وفا اباالفضل


ادامه مطلب

+ نوشته شده در جمعه سیزدهم آبان 1390 11:39 توسط محمد حسین بارانی بیرانوند |


مه ابوالفضلم و ظالم كشي آيين منه

عشق سالار  شهيدو ده رگ و خين منه

مه كر حيدر كرارم كه شو وا دل و جو

وه گرده آذوقه موئرد در حونه يتيمو

خود دوني امالبنين دالكه سرافراز منه

عفت دامون زهرا قبله راز منه

مكتب سر شهادت مكتب عشق منه

راه و رسم سروداري درس و سرمشق منه

مه كر رشيد سردار دلير خيبرم

زاده ام البنين نور چش پيغمبرم

بوسه گاه مصطفي بي اوسه هر دو دس مه 

كه چني غلطو ده خينه پيكر بي كس مه

وارث شمشير ذوالفقار دس حيدرم

مه علمدار حسي سقا و مير لشگرم 

+ نوشته شده در جمعه سیزدهم آبان 1390 11:38 توسط محمد حسین بارانی بیرانوند |


نوم جاه ظویر بی شر شر هور بی                               ا جلوه آو سپاه عمر بی

 خیمه یه حسین بی آو کی منوین                               اولیه تینی و سیاه زمین

عباس هت او سی خیمیه کردی                                   عصر دا ار چیم چوی باوه مردی

یکی مشک پتی نیایتی روی دل                                    آولی کی دیته پیا من خجل

خدا سی آولی پرپر بکه تو                                            سی یو ای هشکه اصغر بکه تو

مر سقا بمری خیمه باو بی آو                                        و خدا قسم مگر عباس ناو

مه آوه مارم کی میم هونه                                           سی روله اصغر چطور گریونه

رباب وت عباس تو نچو سقا                                        بعد تو والله حسینه تنیا

نچو ای سقا نچو اری آو                                              جامالمو برا نکه تو  خرآو

مشکی آوشتی شو داتی دل لشکر                             کس نویی هم رزم کر شیر حیدر

رسی وه یو آو بعد چن سپاه                                        کر حیدر منو مشک پتی آوا

آو آوردی یو دم تا تکی بیری                                          مه سیر آو بو مو حسی بمری

نه نه نمیرم رشونی مشت آو                                     مه سیر آو بومو او تمارزو آو

منتظر آون او مه آو بیرم تک                                        ار مه آوم برد میریمه گرد یک

مشک پر آو و شو سقا بی تشنه                               دشمن منتظر وه تیر و دشنه

ا پشت نی ای دشمن بی حیا                                    و تیری آوشتی داتیر دس سقا

سقا وت دیرم مه حالام چپ دس                                 آوه مورم ار داشتوم مه نفس

شمر و سپا هه و نوم ری سقا                                    آون هزارو ای تک و تنیا

دس چپ سقا هم تیری هوردی                                  موات کاش قلبم تیره مه هوردی

 

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و هفتم دی 1389 21:19 توسط محمد حسین بارانی بیرانوند |ادامه مطلب

+ نوشته شده در جمعه بیست و چهارم دی 1389 18:42 توسط محمد حسین بارانی بیرانوند |


چراخ ایل و آبادی منی تو      هناسی روژَلِ شادی منی تو

 یادگار شمشیر حیدر تونی           خین ِ سُرِ فاتح خیبر تونی

قد علم کو تا ده دل ماتم روئه     تا ده سینه ایل بار غم روئ


ادامه مطلب

+ نوشته شده در جمعه بیست و چهارم دی 1389 18:41 توسط محمد حسین بارانی بیرانوند |  

آسمون بی آساره

(سروده : خاطره جلدانی)

آسمون بی آساره زینب بی حونمو

ائی فلک وا تیغ خنجر می زنه وه جونمو

کربلا تش وه دله سی حلق علی اصغرش

می زنه وا سر  و سینه کو گُلیاکه پرپرش؟

شیعیو امشو گلاره آسمو بی دلگرو

ظلمه کهه بِفتَه علی اصغر وه دس کافِرو

تا قیامت چش شیعه پر ده بارون خدا

تش بی دی زنسه ده مین دل شاه و گداادامه مطلب

+ نوشته شده در جمعه بیست و چهارم دی 1389 18:39 توسط محمد حسین بارانی بیرانوند |


اي يادگار بابا كو خسروو غمينت                  اي اسب چو سوار له له چاوت پور زه خوينه

و سر يش كي بي آئو شيعه يه حزينت              اي اسب يال و خوين رنگ او يار با وفا كو

‌ ***********

كمي خدا شكست دا و بخت بي زوالت                كي دايه آگر كين و خيمه يه خيالت

اي بي ستاره كو چي آو كوكب و جلالت               اي اسب شاه بي كس قبله ي خدا نما كو

*************

اي زين واژگونته چو بي سواره اي اسب                 اي يال غرقه خوينته چاو بي سواره اي اسب

يه قتلگاه خوينه كوم شهرياره اي اسب                  اي روژتان و جورا آو يار با وفا كو

************
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و نهم آذر 1389 18:59 توسط محمد حسین بارانی بیرانوند |


من اسيرم چو و يا كم چونه هجرانت برا                                  كي دوا كيي كي بشوري زخميه گيانت برا

بسته ي بدل خمت بي صور و آرامم برا                                  رنگ بي رنگي و زينو عازم شام بلا

****************

شيش برا و خاك و خوين باره نيامه جا و چيم                        شعله بارم غم نصيبم روژ گرم بي كسيم

تيره روژم غم نصيبم بي سر انجامم برا                                رنگ بي رنگي و زينو عازم شام بلا

*****************


+ نوشته شده در دوشنبه بیست و نهم آذر 1389 18:50 توسط محمد حسین بارانی بیرانوند |جون مه بي تو غم انگيزه برار**** رنگ مه چي رنگ پاييزه برار

بي تو شك دارم و آو و آينه**** د غمت د غصه لبريزم برار

*************

رتي وا اي بي كسي هيشتيم برار**** ا فلك حيفه بميره تك سوار

قافله منه اسيري ها موره**** و گمونم برج پاييزه برار

**************

سر برينه پيكرت وا تيغ تيز ****تشنه يه آو رووني اي برار

جونه مه ها تش دي دي ميزنه *****كربلا دشت بلا خيزه برار

****************

يش بچونم و ري دامون مه *****داغ عباس سوخته سخونم اي برار

تش دي دي ميزنن و خيميا *****وري ا ميد كسونم برار

*****************

پا پتي و ري خار ها ها ميريم**** وري بير تقاص خوورت (خواهرت) برار

وري وه اهل حرم برسو آو***** ريزسه (ريخته) باد خزو د لاله زار

****************

+ نوشته شده در جمعه دوازدهم آذر 1389 14:50 توسط محمد حسین بارانی بیرانوند |


ياد سكينه تش زه و جونم ا يو يا حوشكش برده امونم

وننه وا تير جفا مشكه د شونم

*****************

مننه سي آو حاليه مشكم سي يويا طفلو ميريزه اشكم

اهل حرم كي مننه تشنه وقتي كه آو نارم سي چي زنه بمونم

******************

رسم وفا ني م د يو آو بچوني تشنه م بوم سير آو

مشكنه مورم و حرم قيمت جونم

******************

+ نوشته شده در جمعه دوازدهم آذر 1389 14:37 توسط محمد حسین بارانی بیرانوند |


بیرق  وردار  ابوالفضل   برارم                              ساقی یو تشنه او دشمه شکارم

                                     *****************

یدف هنی اومامه ریته بینم                                     و مه سیی بکو تو شیر دلیرم

                                  ******************


ادامه مطلب

+ نوشته شده در شنبه ششم آذر 1389 19:52 توسط محمد حسین بارانی بیرانوند |


 آه‌ جانسوزم‌ تمام‌ آسمان‌ را تيره‌ كرد اين‌ گلوي‌ پاره‌ پاره‌ عالمي‌ را خيره‌ كرد

 خون‌ ببار اي‌ ديده‌ از غم‌

 روي‌ دستم‌ پيش‌ چشمم‌

 كودكم‌ شد ذبح‌ اعظم‌

 آه‌ و واويلا علي‌ جان‌

*************


ادامه مطلب

+ نوشته شده در جمعه پنجم آذر 1389 19:56 توسط محمد حسین بارانی بیرانوند |


یادگار مرتضی خامس ال عبا                                       و سیقه سر بریت که ده تن بیه جدا          

                                      *****************


ادامه مطلب

+ نوشته شده در دوشنبه یکم آذر 1389 19:41 توسط محمد حسین بارانی بیرانوند |


 

لم یا قوم تریدون ببغی و فساد

لم تسعون بقتلی بلجاج و عناد

لیس والله سوانا خلف بعد النبی

فرض الله علی طاعتنا کل عباد


ادامه مطلب

+ نوشته شده در دوشنبه یکم آذر 1389 13:12 توسط محمد حسین بارانی بیرانوند |


ای اسب بی سوار از اینجا گذر نکن

 

                             با خون یال خویش غـمی بیشــتر نکن


ادامه مطلب

+ نوشته شده در دوشنبه یکم آذر 1389 13:10 توسط محمد حسین بارانی بیرانوند |


ای کر ام البنین که دو دسیات بیه جدا                                پیچسه د  داغ تو د خیمیا خدا خدا

رقیه هنی منه چش انتظار دل و تما                                نور چش مرتضی ساقی دشت کربلا      

                                              *****************


ادامه مطلب

+ نوشته شده در یکشنبه سی ام آبان 1389 22:30 توسط محمد حسین بارانی بیرانوند |


ای برار که و دس ت تیغ دو دم ذوالفقار                             حمله کو و کوفیو ا قومنه بک تاراومار

سی ای قوم بی وفا روژن بکو و شو تار                            ای عباس ولله تونی کر دلیر مرتضی

*****************

 


ادامه مطلب

+ نوشته شده در دوشنبه هفدهم آبان 1389 20:19 توسط محمد حسین بارانی بیرانوند |


پا یا رقیه منزل پاره او پییونه                                         سی ای سر بالای نی قرعو ها موهونه

تو همسفر مویی وا ای نامردونه بد نام                          میری و سر نی برار تو میفتی و نهام

*****************

 


ادامه مطلب

+ نوشته شده در دوشنبه هفدهم آبان 1389 19:56 توسط محمد حسین بارانی بیرانوند |


X

در این وبلاگ من سعی کرده ام یک سری نوحه های لری سروده شده توسط خودم را که با اللهم عجل لولیک الفرج مشخص شده است قرار دهم .

ولی برای غنی شدن وبلاگ نوحه های لری دیگری نیز قرار داده شده است.البته متناسب با نیاز احساس شده در دانلود نوحه های لری سعی شده نوحه های مناسبی برای دانلود قرار داده شود.

از هم زبانی های عزیز تقاضا میشود برای بهتر شدن وبلاگ حتما نظر بدهند .


صفحه نخست
پست الکترونیکنوشته های پیشین

مهر 1393

آبان 1392
مهر 1392
آبان 1390
دی 1389
آذر 1389
آبان 1389


پیوندهای مفیدآپلود عکس
پنل اس ام اس رایگان
ابزار وبلاگ نویسی

امور اقتصادی | تدبیر اقتصاد
سرگرمی | پزشکی
آفاق | بیست تولز

مجله نایت پلاس
قالب های نایت اسکین

    تعداد بازديدها: